The home is where your Heart is

Leased

Prev
Next

€695 (excl.)

Request info
Mail to a friend

Bussum

Sint Vitusstraat

0 bedrooms- m²

Sint Vitusstraat

Per direct te huur leuke winkelruimte van circa 65m² net buiten het centrum van Bussum. De winkelruimte is gelegen tegenover de St. Vitusschool.

Indeling: entree, winkelruimte, opslagruimte (eventueel ook bij de verkoopruimte toe te voegen), toilet, ruime kelder voor opslag (eventueel d.m.v. wenteltrap bij de verkoopruimte te betrekken zoals dat in het verleden geweest is).

PARKEREN
Er zijn voldoende betaalde parkeermogelijkheden direct voor de deur.

OPLEVERINGSNIVEAU
Oplevering geschiedt in de huidige casco staat, inclusief onder meer de navolgende voorzieningen:
- toilet;
- cv met radiatoren;
- keuken;
- huidige vloerafwerking.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden bruto huurprijsverplichting, inclusief de servicekosten en de verschuldigde omzetbelasting.

HUURPERIODE
In overleg tussen partijen zijn kortere/langere termijnen bespreekbaar.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 6 maanden.

SERVICEKOSTEN
Huurder betaalt een voorschotbedrag van € 150,- per maand voor de levering van gas, water en elektra.

Afrekening vindt plaats op basis van nacalculatie. Tevens zal huurder zelf zorgdragen voor de levering van communicatieve diensten.


AANVAARDING
Nu beschikbaar.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ februari 2015) voor bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230 BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever.

Read more

Features

  • OfficeNL en BOG
  • Destinationwinkelruimte
  • Locationoverig
  • Parking
Map
Streetview
wfrjh wpnfu tahomae helmae sansega sdehpn endra llLato Hedramtp hemastrop hemastraph henmasu hemstrade peteranhe ffhnesc hesauh deamr hsedam fhream esantmp damstresp sarina dhn endra