The home is where your Heart is

New

Prev
Next

€695 (excl.)

Request info
Mail to a friend

Bussum

Brinklaan

0 bedrooms- m²

Brinklaan

Per direct te huur mooie kantoorkamer ter groote van 43m². In dit voormalige pand van Jan des Bouvrie zijn reeds verschillende zakelijke dienstverleners gevestigd. Het pand bevindt zich op de kruising van de Kerkstraat en de Brinklaan in het hart van Bussum. Het prachtig gerenoveerde restaurant met vergaderfaciliteiten Bel ami ligt direkt tegenover dit kantoorpand. Tevens beschikt het pand over een zeer representatieve entree en een fraai trappenhuis.

PARKEREN
Er zijn voldoende betaalde parkeermogelijkheden direct voor de deur, op het aan overzijde gelegen parkeerterrein van Scapino en in de parkeergarage van de Nieuwe Brink

OPLEVERINGSNIVEAU
Oplevering geschiedt in de huidige casco staat, inclusief onder meer de navolgende voorzieningen:
- toiletgroep (gemeenschappelijk);
- netwerkbekabeling;
- c.v met radiatoren (gemeenschappelijk);
- airconditioning;
- keuken (gemeenschappelijk);
- huidige vloerafwerking (nieuw tapijt);
- strakke wandafwerking;
- intercom.

BESTEMMING
De voor 'Gemengde doeleinden' aangewezen gronden zijn bestemd voor ‘kantoordoeleinden’.

BTW CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden bruto huurprijsverplichting, inclusief de servicekosten en de verschuldigde omzetbelasting.

HUURPERIODE
In overleg tussen partijen zijn kortere/langere termijnen bespreekbaar.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 6 maanden.

SERVICEKOSTEN
Huurder betaalt een voorschotbedrag van € 90,- (excl. BTW) voor de levering van gas, water en elektra.

Afrekening vindt plaats op basis van nacalculatie. Tevens zal huurder zelf zorgdragen voor de levering van communicatieve diensten.

Op voorhand zal er eenmalig € 250,-- exclusief BTW in rekening worden gebracht t.b.v. het aanbrengen van de naamsaanduiding en aanpassen bewegwijzering in het pand.

AANVAARDING
Nu beschikbaar.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ februari 2015) voor bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230 BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever.


Read more

Features

  • OfficeNL en BOG
  • Destinationkantoorruimte
  • Locationwinkelgebied stadscentrum
  • ParkingU kunt 3 parkeervergunningen verkrijgen en kunt dat overal in het centrum parkeren.
Map
Streetview
wfrjh wpnfu tahomae helmae sansega sdehpn endra llLato Hedramtp hemastrop hemastraph henmasu hemstrade peteranhe ffhnesc hesauh deamr hsedam fhream esantmp damstresp sarina dhn endra